A fülek töve és vége is fekete (hátulnézet): IGEN, fakó jegyek!

 

A fülek vége fekete (hátulnézetből): lehetséges fakó jegy.

 

Fekete a fül körbe (elölnézet): nem feltétlenül fakó jellegzetesség (pej pl.)

Miért érdekel bárkit is, hogy egy ló homozigóta-e avagy heterozigóta?

Az emberek gyakran kíváncsiak egy ló színének genetikai magyarázatára, mert ez segít a születendő csikóinak színét is megjósolni. Például: jelen pillanatban több fajtában is a fekete lábú lovakat részesítik előnyben (ezek pedig a fekete, a pej összes árnyalata, a vasderes, a grullo, a valódi fakó vagy dun, a zsufafakó). Tudva azt, hogy a kanca vagy a mén homozigóta a fekete lábra, segíthet a megfelelő egyedek párosításában, hogy a születendő csikó az általunk piacra, versenyzéshez vagy családi kedvencnek kívánatos színnel rendelkezzen.

De ne feledjük: a minőség sokkal fontosabb a szín homozigóta mivoltánál!

 

Meghatározások:

 

Mit jelent a homozigóta?

Tulajdonképpen ezt azt jelenti, hogy a ló a domináns vagy a recesszív génekből két ugyanolyat hordoz. A lényeges pont itt az, hogy ha a ló homozigóta a domináns génre, akkor minden utódja hordozni fogja ezt a gént. Vagyis egy homozigóta roan (deres) mén vagy kanca esetén minden utódja hordozni fogja ezt a tulajdonságot: csak roan utódja lehet.

 

Mit jelent a heterozigóta?

Azt, hogy a ló egy domináns és egy recesszív gént hordoz az adott génpárban. Ez a ló az esetek 50%-ban fogja a domináns tulajdonságot továbbörökíteni (pl. a fakó színt, roan színt, szürkét, feketét, stb.).

 

Példa:

Alábbi színre homozigóta a ló
(vannak egyéb színek is, azokat nem említem most itt)

Minden csikója rendelkezni fog ezen külsőleg is látható tulajdonságokkal**

Fekete

Fekete lábak, sörény és farok

Fakó jegyek

Szíjalt hát és egyéb, igazi fakóra jellemző jegyek

Roan (pl. vércsederes, vasderes, stb.)

Deresség

Krém

Krémszínű test (buckskin (zsufafakó), palomino (izabella fakó), cremello, stb. (kivéve a füstös fekete)

Szürke

A csikók kiszürkülnek idővel

 

**Kivételek azon esetek, mikor egy jellemző felülírja a másikat… például a szürke mindegyik felett domináns. Egy szürke ló fakó vagy roan csikója végső soron egyszerűen szürke (láthatóan), mindenféle fakó jegy nélkül. Valamint két krém gén a fekete lábakat fahéj vagy krémszínűvé változtatja, de genetikailag a csikó mégis fekete lábú marad. És egyéb kivételek is vannak…

 

Tények, amiket érdemes észben tartani:

Ahhoz, hogy a csikó egy tulajdonságra homozigóta legyen, ezt mindkét szülőtől örökölni kell. Vagyis ha egy vörös-lábú kancát párosítunk egy fekete lábú ménnel, akkor sosem fog olyan csikó születni, amely homozigóta fekete lesz. Egy sárga kanca és egy fakó mén keresztezéséből nem születhet homozigóta fakó utód.

Nincs látható bizonyítéka a homozigozitásnak. Egy fekete ló, amely sötétebb feketének tűnik az átlagnál, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő homozigóta fekete. Fakók sok fakókra jellemző csíkkal nem feltétlenül homozigóta fakók. Néhány jellemzőt természetesen észrevehetünk, mint a tobiano jegyek és a krém gén. Ne feledkezzünk meg a sárga lovakról sem: a sárgák homozigóta vörösek. Egy sárga sárgával történő keresztezése mindig sárga csikót ad. De nem lehet csak ránézéssel megmondani, hogy egy fakó, fekete, roan vagy szürke ló homo-vagy heterozigóta-e. Ezeket genetikai tesztekkel lehet kideríteni, amelyeket jelen pillanatban elérhető áron az USA-ban végeznek, szőrből.

 

A grullo és a dun (igazi fakó) színek genetikája

Az alábbi magyarázat nagyon-nagyon leegyszerűsített formája a tudományos magyarázatnak, így mi átlagemberek is megértjük végre, hogy miről is szól. J

Az írás nem feltétlenül 100%-san korrekt, viszont érthető, pont az egyszerűsége miatt. Aztán aki jobban bele szeretne mélyedni, bőven talál szakirodalmat. J

A ló lábainak színét az E és e gének határozzák meg (a gén elnevezése sem teljesen korrekt itt, ugyanis a hivatalos megnevezése ennek allél. A gén maga ebből a két allélból épül fel.). Jelentősége van, hogy kis avagy nagybetűvel jelöljük-e ezeket: az E mint domináns allél a fekete lábakért, míg az e,mint recesszív allél a vörös lábakért felelős. Egy E felülírja a másik e-t, vagyis bármilyen ló, amely E-vel (nagy E-vel!) rendelkezik, fekete lábú lesz, amennyiben más gén, mint pl. a krém nem befolyásolja.

 

A ló testének színét részben az E/e, részben az A és a befolyásolja. Az A vörös/barna testet jelent,az a pedig azt, hogy a lábak a test színéhez igazodnak, nem befolyásolva más génektől.  Az A a domináns ez esetben is, vagyis minden ló, amely A gént hordoz, vörös/barna testtel fog rendelkezni és nem fekete/kékkel.

 

A szíjalt hát a D és d gének jelenlététől függ. Egy ló D génnel a fakó valamelyik árnyalatával fog bírni, míg egy dd genetikájú ló (kis d-vel!) sosem lehet fakó.

 

 

A vörös faktor

Mitől fekete vagy vörös a ló lába?

Mivel a grulloknak fekete a lába, így tudjuk, hogy legalább egy fekete génnel rendelkezniük kell. Egészen pontosan ezt úgy kell mondani, hogy nem lehet két vörös gént hordozniuk ehhez, valamint legalább egy fekete génnel rendelkezniük kell ahhoz, hogy a lábuk fekete legyen. A fekete szín domináns a vöröshöz képest, a fekete színt pedig E-vel jelöljük (nagy E!). Itt a vörös színt a kis e jelöli.

Vagyis 3 lehetőség lesz így:

ee, ami vörös testű lovat jelent azonos színű lábakkal (a sárga ló pl.) Ee, ami fekete lábú lovat jelöl. A test színe ez esetben az Agouti gén jelenlététől fog függni. Vagyis egy ilyen lónak születhet fekete illetve vörös lábú utódja is. EE, fekete lábú lovat jelent, amelynek csak fekete lábú utódjai lehetnek. Ezt nevezik homozigóta feketének a köznyelvben.

 

Mindezekből következik, hogy egy fekete lábú ló vagy Ee, vagy EE génekkel rendelkezik. A megjelenésében ennek nincs jelentősége, ellenben színtenyésztés esetén igen.

 

Agouti

Mitől vörös vagy fekete a ló teste?

Az Agouti egy domináns gén, emiatt ha domináns formájában van jelen, a csikó nem lehet grullo (sem fekete, sem blue roan (vércsederes)). Az Agouti gén leginkább a test színét befolyásolja, nem a lábakat, sörény és farok színét. Egy sárga lónak (vagy akármi más vörös testűnek) így egy vagy kettő domináns Agouti génnel kell rendelkeznie, csakúgy, mint a pejnek.

 

Viszont egy grullonak, feketének vagy blue roan-nak (vércsederesnek) nem lehet egy domináns Agouti génje sem, mert hogy ők mind fekete testtel rendelkeznek. Pont emiatt olyan nehéz grullot, feketét és blue roan-t tenyészteni. A nagy A jelzi a vörös/barna testet, amelyet a domináns formája okoz, a kis a pedig ennek hiányát.

A 3 lehetőség ez esetben is:

aa, mikor a ló testének színe megegyezik a lábak, sörény és farok színével. Nincs jelen domináns Agouti gén, amely a test vörösségét jelentené. Az ilyen lónál a test leget vörös és fekete is, ami a feljebb magyarázott E és e génektől függ. Aa, az a ló, amelynek a teste mindig vörös lesz és sosem fekete. Ez a ló továbbörökítheti az Agouti gént, ellenben nem fogja mindig (mert nem AA, vagyis homozigóta rá). AA, az a ló, amelynek a teste mindig vörös lesz és sosem fekete. Ez a ló mindig tovább örökíti az Agouti gént (merthogy homozigóta rá), és sosem tud grullo, fekete vagy blue roan utódot adni.

 

Ha összepárosítjuk ezeket, a fekete/vörös és az Agouti géneket, az alábbi színkombinációkat kapjuk:

 

Alapszín

Vörös/fekete

Agouti

Genotípus

Vörös (sárga, palomino (izabellafakó), stb.)

ee (nincs fekete szőr)

aa

Aa, vagy

AA

(mind vörös testtel és azonos színű lábakkal)

ee aa, ee Aa, vagy ee AA

(mind sárga/májsárga alapszínű

Pej színek (pej, buckskin (zsufafakó), igazi fakó, stb.)

Ee vagy EE

Aa, vagy

AA

(fekete lábak, vörös test)

Ee Aa, Ee AA, EE Aa, EE AA

(mind pej alapszínű)

Fekete színek (fekete, grullo, blue roan (vércsederes), stb.)

Ee vagy EE

aa

(fekete lábak, fekete test)

Ee aa, vagy EE aa

(mind fekete alapszínű)

 

Sok ember úgy gondol az Agouti génre, mint a pej,génre, mert hogy ez okozza hogy az egyébként fekete ló pej lesz. A valóságban az Agouti gén „visszaszorítja” a fekete színt a lábakra, sörényre és farokra. Ne feledjük, hogy a sárgák és azok árnyalati is hordozhatják az Agouti gént domináns formájában, csak mert nem mutatják. Mivel a testük alapvetően ugye vörös, így teszt nélkül az Agouti gén jelenlétét nem lehet megmondani.

 

Fakó

Miért van a lónak csík végig a hátán és mitől fekete a füle vége?

 

És most jön a sorozat harmadik allélja/génje: a fakó gén. A gén jelenléte a fenti táblázatban bemutatott színekre több hatással van, de nagy általánosságban elmondható, hogy a jelenléte okozza a szíjalt hátat és kissé árnyaltabb (világosabb) színt. A szíjalt háthoz hasonló csíkot más is okozhat, nem csak a fakó gén, ellenben ez nem valódi szíjalt hát. A fakó gén gyakran okozza még a fülek végének sötétedését, a lábak zebra csíkozottságát, a pókháló-szerű rajzolatot a homlokon, a márványozottságot és még sok más egyebet.

 

A nagy D jelzi a fakó gén domináns jelenlétét, míg a kis d ennek hiányát.

A 3 lehetőség itt is:

dd, mikor nincs jelen a fakó gén, vagyis a lovon egy fakókra jellemző jegy sincs Dd, a ló fakó jegyekkel rendelkezik. 50% esély van rá, hogy ezt tovább is örökíti. A ló legalább egyik szülője fakó volt. DD, a ló fakó jegyekkel rendelkezik és MINDIG örökíti is azokat (csak és kizárólag igazi fakó utódai születhetnek). A ló mindkét szülőjének fakónak kellett lennie.

 

Kiegészítve a táblázatunk immáron a fakó génnel is:

 

 

Alapszín

Vörös/fekete

Agouti

Fakó

Vörös (sárga, palomino (izabellafakó), stb.)

ee (nincs fekete szőr)

aa

Aa, vagy

AA

(mind vörös testtel és azonos színű lábakkal)

dd, Dd vagy DD

Pej színek (pej, buckskin (zsufafakó), igazi fakó, stb.)

Ee vagy EE

Aa, vagy

AA

(fekete lábak, vörös test)

dd, Dd vagy DD

Fekete színek (fekete, grullo, blue roan (vércsederes), stb.)

Ee vagy EE

aa

(fekete lábak, fekete test)

dd, Dd vagy DD

 

 

Csak tegyük össze a darabokat. Általában először a fekete lábat keressük, aztán nézzük a testet, majd így tovább, hogy a lehető legjobban meghatározzuk egy ló genotípusát. Például:

 

Ha egy ló ee Aa dd, akkor az a sárga valamelyik árnyalata lesz. Az ee azt jelenti ugye, hogy vörös ló. Az Aa azt jelenti, hogy vörös a teste (A), a dd pedig azt jelenti, hogy nem hordozza a fakó jegyeket, vagy a ló így nem red dun (vörös fakó) lesz, hanem egyszerűen sárga.

 

Ha egy ló ee AA Dd, akkor red dun (vörös fakó). Az ee szerint vörös ló. Az AA azt jelenti, hogy vörös a teste (A), a Dd pedig azt, hogy fakó jegyei vannak. Így a ló red dun lesz, nem sárga.

 

Ha egy ló Ee Aa dd, akkor ő pej. A nagy E fekete lábakat jelent, így az Ee fekete lábú lovat jelent. Az Aa vörös testet jelent. A dd a fakó gén hiányát jelenti, vagyis nem lesznek rajta fakó jegyek, pej marad a ló.

 

Egy kis eltérés ugyanezen genotípustól: Aa helyett aa (vagyis NEM piros a ló teste). Vagyis Ee aa dd: ez egy fekete lábú ló lesz (Ee), nem piros a teste (aa), és a dd jelentése pedig hogy nem fakó. Vagyis ez egy fekete lábú és testű ló: egy fekete ló! J

 

És mi van akkor, ha egy valódi fakóval állunk szemben? Akkor az Ee aa Dd lesz, vagyis fekete lábú (Ee), nem piros testű (aa) és van szíjalt háta (Dd). És mi a fekete lábú ló, szíjalt háttal, amelynek a teste nem piros? Igen, egy grullo!

A következő lépés már csak az, hogy a mén és a kanca színének ismeretében kitaláljuk, milyen színű lehet a majdani kiscsikó!

Segítségképpen használhatod ezt a linket is:

http://www.animalgenetics.us/CCalculator1.asp